Nominacje

SYMPOZJUM KWALIFIKACYJNE
10. KONKURSU GEPPERTA

10-11 MAJA 2011, WROCŁAW

 

Zaproszona do Wrocławia Rada Ekspertów w składzie:

Bogna Burska, Jan Gryka, Izabela Kowalczyk , Wojciech Kozłowski , Marcin Krasny, Kamil Kuskowski, Wojciech Łazarczyk, Przemysław Pintal, Krzysztof Polkowski, Stanisław Ruksza, Andrzej Rysiński, Piotr Stachlewski, Piotr Stasiowski, Witold Stelmachniewicz, Ewa M. Tatar, Ireneusz Walczak

po dwudniowym posiedzeniu, odbywającym się w dniach 10-11 maja 2011,  dokonała wyboru uczestników 10. Konkursu Gepperta.

 

FOTORELACJA Z SYMPOZJUM, ASP WROCŁAW

DZIEŃ I: PREZENTACJE NOMINOWANYCH ARTYSTÓW

WYKŁAD GOŚCINNY LEONA TARASEWICZA - OBECNOŚĆ MALARSTWA, 10 maja, Aula ASP WrocławDZIEŃ II: WYBÓR 25 UCZESTNIKÓW 10. KONKURSU GEPPERTA