Piotr Łakomy, 1983

Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2003–2008. Dyplom z malarstwa w 2009 r. w pracowni prof. Leszka Knaflewskiego.

Wystawy indywidualne
– „TYMCZASOWY KAPTUR/TEMPORARY HOOD_OSTATNIA PRZYMIARKA/LAST FITTING”, jednodniowe zajęcie/ pomiar przestrzeni, Galeria Stereo, Poznań, 2011
– „TEMPORAIRE CAPUCHE / TEMPORARY HOOD”, Delko Gallery, Rennes, Francja, 2011
– „TYMCZASOWY KAPTUR/TEMPORARY HOOD”, Galeria GSN, Gorzów Wlkp., 2011
– „T – HOOD”, TTC Gallery, Kopenhaga, Dania, 2010
– „Shapes 02”, TTC Gallery, Kopenhaga, Dania, 2009
– „Shapes”, BWA Zielona Góra, 2009

Wystawy grupowe
– „The First&Final Y3K Second (third) Inaugural Melbourne Biennial of International Arts” Y3K Gallery, Melbourne, Australia, 2011
– „ELI MANNING”, Reference Art Gallery, Richmond, USA, 2010
– „Brudne Kwiaty”, Galeria Starter, Poznań, Galeria Leto, Warszawa, 2010
– „Perfect Day” (ze Sławkiem Czajkowskim), Grenoble, Francja, 2009
– „Polscy Malarze – Polskie Obrazy” (z Jakubem Czyszczoniem), Galeria Starter, Poznań, 2009
– „Artyści Zewnętrzni - OUT OF STH”, BWA Awangarda, Wrocław, 2008
– „Rebel”, Thionville, Francja, 2008

Projekty kuratorskie
– „DUST SHOW”, działania w przestrzeni publicznej, Amager Strandpark, Kopenhaga, Dania, 2010
– „DUST SNOW”, Zimowy Park Rzeźby, Park Wilsona, Poznań, 2010

Festiwale
– „TINA B.”, Praga, Czechy, 2010
– „SURVIVAL 8”, Wrocław, 2010
– „myspace.ldz”, Łódź, 2009
– „SURVIVAL 7”, Wrocław, 2009

Nagrody i stypendia
– Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011
– Stypendium rezydencyjne programu DIVA – Danish International Visiting Artists Programe, Kopenhaga, Dania, 2010


Prace Piotra Łakomego dotykają problematyki obrazu i obiektu w kontekście ich autodestrukcji. Ważnym elementem staje się tu minimalizm formalny, za pomocą którego artysta buduje niepokojący nastrój swoich realizacji.
Kamil Kuskowski

Piotr Łakomy (feat. Nicolas Pillot, Alex Vivian, Aaron Graham)

Jednoosobowa Terapia Grupowa / One-Person Group Therapy

akcja artystyczna, obiekty, 2011


materiały znalezione

Terapia grupowa – forma leczenia poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów. Leczenie odbywa się w grupach samopomocowych zwanych inaczej społecznością terapeutyczną. Stosuje się ją najczęściej w leczeniu uzależnień. Najbardziej znane grupy to Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon. W oparciu o tę metodę działa także Monar.

Działanie wewnątrz konkursu, poprzez zaproszenie osób nie nominowanych, do zrealizowania wspólnego projektu. Realizacja poruszy problemy zjawiska Featuring, gościnnych występów – zjawiska często występującego w historii muzyki rap, oraz Terapii grupowej –  pracy (leczenia) poprzez kontakt z większą ilością osób o podobnej lub jednakowej specyfice problemów.

Piotr Łakomy

Piotr Łakomy, Bez tytułu, farba w sprayu na styropianie, wymiary zmienne, 2011

 


Piot Łakomy, Bez tytułu, farba w sprayu na styropianie, wymiary zmienne, 2011

NICOLAS PILLOT, Extract picture, from the serie MIGRATION, 2008

ALEX VIVIAN, Sock (A figure or numeral), 2010

AARON GRAHAM, silhouette, 2011
materiały znalezione